Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια πιο βαθιά διαδικασία η οποία βασίζεται στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Μέσα από την Ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος γνωρίζει κομμάτια του εαυτού του που πριν δεν γνώριζε και μαθαίνει όχι απλά να διαχειρίζεται το υπάρχον πρόβλημα, αλλά κατά το τέλος της θεραπείας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί με διαφορετικούς και πιο αποτελεσματικούς τρόπους οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει αργότερα. Απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους ή έχουν χαμηλή λειτουργικότητα.