Θεραπεία Οικογένειας

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί είτε σε κάποια από αυτά. Απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη, υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες μεταξύ τους και διαφορετικός κώδικας επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι δυσλειτουργικές οι σχέσεις τους. Μέσα από την θεραπεία γίνεται τροποποίηση δυσλειτουργικών σκέψεων, εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, εκμάθηση διαχείρισης συγκρούσεων και σωστής αντιμετώπισης των προβλημάτων τους. Επίσης παρέχεται συμβουλευτική σε οικογένειες που κάποιο μέλος της αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική ασθένεια.