Ατομική Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μία σύντομη χρονικά διαδικασία η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν βρίσκουν διέξοδο. Δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου αλλά με τη βοήθεια του ειδικού βρίσκει αποτελεσματικές λύσεις για το θέμα που το απασχολεί.