Υπηρεσίες

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί είτε σε κάποια από αυτά.

Η Συμβουλευτική είναι μία σύντομη χρονικά διαδικασία η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν βρίσκουν διέξοδο.

Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια πιο βαθιά διαδικασία η οποία βασίζεται στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Η Θεραπεία Ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που δεν είναι ικανοποιημένα από την σχέση τους ή αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν.

Η Συμβουλευτική Γονέων απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.