Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT)

Η Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι ένα είδος Ψυχοθεραπείας που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων, μέσω της αναγνώρισης του τρόπου με τον οποίο οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα συναισθήματα και την συμπεριφορά μας. Με την γνωστική παρέμβαση (αναγνώριση και τροποποίηση διαστρεβλωμένων σκέψεων) και με την συμπεριφορική παρέμβαση (τροποποίηση συμπεριφοράς μέσα από τεχνικές) ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει με τον καιρό τις σκέψεις που του προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα και έπειτα να τις αντικαθιστά με πιο ρεαλιστικές ώστε να αλλάξουν τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει αλλά και η συμπεριφορά του.

Η Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο καθώς ο θεραπευόμενος έχει εξίσου σημαντικό και ενεργό ρόλο στην διάρκεια και στα αποτελέσματα τις θεραπείας. Με τον καιρό ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσω των εργαλείων που έχει αποκτήσει από την θεραπεία ώστε να είναι πλέον ΄΄θεραπευτής του εαυτού του΄΄.

Η Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές Ψυχοθεραπείας, επικεντρώνεται στο <<εδώ και τώρα>> και στοχεύει στο μέλλον. Είναι μια βραχύχρονη θεραπεία, που σημαίνει ότι η διάρκειά της κυμαίνεται συνήθως γύρω στους 4-6 μήνες, ανάλογα πάντα με την κάθε περίπτωση και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.

Έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε θέματα όπως:

 • Άγχος

 • Κατάθλιψη

 • Κρίσεις πανικού

 • Ειδικές φοβίες

 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

 • Μετατραυματική διαταραχή

 • Διατροφικές διαταραχές

 • Σεξουαλικές διαταραχές

 • Διαταραχές ύπνου

 • Θέματα διεκδικητικότητας και αυτοπεποίθησης

 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα

 • Διαταραχές προσωπικότητας

 

Η θεραπεία ξεκινάει με την γνωριμία θεραπευτή και θεραπευόμενου, τη συζήτηση του αιτήματος που υπάρχει και έπειτα μετά από τη λήψη ιστορικού του θεραπευόμενου ξεκινάει η θεραπευτική διαδικασία και ο θεραπευτικός σχεδιασμός που γίνεται από κοινού με τον πελάτη. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη συνέχεια περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ψυχοεκπαίδευση

 • Γνωστική αναδόμηση

 • Συμπεριφορικές ασκήσεις και τεχνικές

 • Τεχνικές χαλάρωσης

 • Εκπαίδευση σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων

 • Εκπαίδευση στη διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων

 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας

 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας


 

Στόχοι της Γνωστικής – Συμπεριφορικής Θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος:

 • Να μάθει να εντοπίζει τις αυτόματες σκέψεις του

 • Να αναγνωρίζει τα δυσάρεστα συναισθήματά του που συνδέονται με τις σκέψεις που κάνει

 • Να τροποποιεί τις διαστρεβλωμένες σκέψεις του και να τις αντικαθιστά με πιο ρεαλιστικές ώστε να αλλάξουν τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του